Kjøp og Bruksvilkår

Avtaleinngåelse

 • Disse kjøpsvilkårene gjelder for bruk at Yteevne.no sine sider og tilhørende produkter.
 • På Yteevne.no gjelder både forbrukerkjøpsloven og angrerettloven, og vi følger retningslinjene gitt av Datatilsynet og Forbrukerrådet.
 • Vi oppfordrer deg til å lese nøye igjennom Kjøp og Bruksvilkårene. De kan bli oppdatert fra tid til annen. Vi vil varsle deg, dersom vi gjør vesentlige endringer i kjøp og bruksvilkårene som krever ditt samtykke.
 • Vilkårene aksepteres når du har meldt deg på våre kurs.

 

Tjenesten

Tjenesten leveres av Studio M Monika Jarzembowska, Fredrik Selemersvei 2 v/ Skosenteret Rom 209a, 0663 Oslo. Tjenesten er et medlemskap som gir deg treningsveiledning med mål om en sprek, sterk og smertefri kropp. 

For å bruke våre tjenester må du melde deg i medlemsportalen med bruk av dine personlige opplysninger. Disse står du selv ansvarlig for å holde oppdatert og kan endre personsopplysninger på din side. Yteevne har rett til å benytte din sist oppgitte e-postadresse for hendvendelse som gjelder tjenesten. Du kan selv melde deg av disse e-postene ved å trykke unsubscribe nederst i en av e-postene du mottar fra oss.

 

Sikkerhet og personvern.

 • Vår Personvernerklæring forklarer hvordan vi behandler personopplysninger og ivaretar ditt personvern når du bruker Yteevne.no og deres tilhørende tjenester. Ved å godta disse Brukervilkårene samtykker du i at vi bruker dine personopplysninger i samsvar med vår Personvernerklæring.
 • yteevne.no garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt vårt kundeservice på [email protected]

 

 • Priser og betaling:
  • Alle priser som er annonsert på Yteevne sine nettsider er oppgitt i norske kroner (NOK). Tjenestene har ikke merverdiavgift.
  • Kunden plikter til å følge eventuelle vilkår betalingsleverandør stiller ved bruk av tredjepart betalingsløsning. Kortkjøp er avgiftsfritt. Betaling skjer via bank -/kredittkort. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og Mastercard gjennom Stripe eller Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre.
  • Prisen inkluderer ikke eventuelle avgifter på datatrafikk som abonnentens internett- eller mobiloperatør pålegger abonnenten. Kunden er ansvarlig for å gjøre seg kjent med datatrafikkprisene som gjelder ved bruk av sitt mobilabonnement.

 

Betingelser ved bruk av portalen Kajabi.

 • Du kjøper tilgang til portalens innhold i din medlemskapsperiode. Produktet er gitt kun for personlig bruk og for en bruker.Ingen deler av programmet kan deles med noen. Inkludert login til kurssidene. Du kan ikke bruke produktene eller materialene på en måte som ikke er blitt autorisert eller som kan utgjøre en krenkelse av våre rettigheter.
 • Duplisering, opplastning eller deling av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den graden loven tillater det. Du kan ikke reprodusere, endre, kopiere, overføre, legge ut, laste opp, oversette, overføre, selge, skape avledede verk, distribuere eller utnytte på noen måter eller medium (herunder e-post og/eller andre elektroniske midler) noe av materiale fra produktet.
 • Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.
 • Dette programmet sammens med brukernavn og passord er ment for individuelt bruk. Ved registrering vil du motta en medlemsprofil for bruk under medlemskapet.
 • Hvis du ønsker å ta programmet sammen med en samarbeidspartner, må hver part kjøpe medlemskapet individuelt.

Konfidensialitet:

Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre deltagere på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon. Ved kjøp av kurs samtykker du i å respektere de samme rettighetene til andre deltagere på kurset du deltar i.

Du står fritt til å diskutere dine egne resultater fra medlemksapet. Derimot må alle muntlig og skriftlige uttalelser og erfaringer fra andre deltagere holdes strengt konfidensielt.

 • Angrerett:
  • I overensstemmelse med Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) har man 14 dagers angrerett på kjøp regnet fra og med den dato kjøpet registreres hos kajabi. Ved ønske om retur ta kontakt med kundeservice på [email protected]
  • Det er ikke angrerett på en e- bok/ nedlastbar bok etter at du har aktivert boken. Når du laster ned e- bok blir den knyttet til deg personlig.
  • Defekte e- bøker blir naturligvis erstattet, ta kontakt med kundeservice på [email protected]

 

 • Rettigheter:
  • Produkter levert av Yteevne.no, publisert innhold på Yteevne.no og rettighetene til innholdet tilhører Yteevne.no eller tredjeparter. Kunden kan kun benytte disse midlene til privat og personlig bruk. Kopiering, videresalg, deling av konto, markedsføring eller annen kommersiell bruk av innholdet er forbudt med mindre kunden innhenter skriftlig forhåndssamtykke fra de respektive rettighetshaverne.
  • Kunden forplikter seg til å overholde rettighetsbegrensningene som gjelder for Yteevnes produkter og innhold. Foruten at kunden ikke skal kopiere eller offentliggjøre innhold fra Yteevne.no, betyr dette at blant annet at kunden ikke skal omgå tekniske mekanismer hos Yteevne.no som har som formål å beskytte innhold eller overdra brukernavn og passord til andre.
  • Dersom Kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes forhold på Yteevne.no sin side, kan Yteevne.no suspendere tilgangen til produkter og innhold. Dersom det oppstår vesentlig mislighold av avtalen, og dette ikke skyldes forhold på Yteevne.no sin side, kan Yteevne.no heve avtalen.
  • Informasjon knyttet til kunden eller deres bruk av Yteevne.no kan benyttes til drift, fremstilling, forbedring og leveranse av innhold. Videre kan slik informasjon benyttes i forbindelse med intern statistikk og i videreutviklingsøyemed.

 

Ansvarsbegrensing:

Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til våre tjenester herunder: våre nettsider, videoer, nyhestbrev, kursportal, medlemskap eller annet innhold. Vi gjør alt at vi kan for å sikre at inneholdet har en høy kvalitet og Yteevne.no sitt innhold skal betraktes som veiledende. Yteevne v/ Studio M Monika Jarzembowska kan derfor ikke holdes ansvarlig for din fremgang eller resultater fra deltagelse. Vi tilbyr ingen garantier om resultat og du er alene ansvarlig for dine handlinger og resultater.

 

Yteevne.no v/ Studio M Monika Jarzembowska har ikke ansvar for innhold som postes på kursets lukkede Facebook gruppe. Det er hver enkelt brukers ansvar at gjeldende lovgiving overholdes. Brukerne er selv ansvarlig for innhold de legger ut og kan stilles ansvarlig for det. Spørsmål og kommentarer skal ikke virke krenkende eller truende for andre brukeres privatliv. Yteevne v/ Studio M Monika Jarzembowska er ikke ansvarlig for innhold som blir lagt ut av andre brukere.

 

Våre eksperters råd kan ikke brukes til diagnostisering og vi anbefaler på det sterkeste at du får godkjennelse fra lege eller jordmor før du deltar på noen av våre kurs eller i en av våre medlemsportaler.

 

Avlysing og utsettelse

Yteevne v/ Studio M Monika Jarzembowska forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmer som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Ved avlysning fra vår side vil kursdeltakeren få refundert kursavgiften og vil bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

 

Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i å bruke selskapets tjenester på eget ansvar, programmet er en opplysningstjeneste. Du fraskriver Yteevne v/ Studio M Monika Jarzembowska fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå, eller ved eventuelle krav som oppstår fra noen avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

 

Oppsigelse

Ved kjøp av kurs samtykker du i Yteevne v/ Studio M Monika Jarzembowska kan avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i kurset uten refusjon av kursavgiften. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

 

Tvisteløsning

Hvis det oppstår en tvist mellom deg og Yteevne v/ Studio M Monika Jarzembowska samtykker du å løse tvisten internt. Hvis tvisten ikke løses ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Eventuelle varsler om uenighet fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes på [email protected]

 

Kontaktinformasjon:
[email protected]
Studio M Monika Jarzembowska

Fredrik Selmers Vei v/ Skosentert rom 209a

0663 Oslo

 

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.